Perunkirjoitus 

Ylöjärven hautaustoimisto

Selvitetään kuolinpesän tila

Surun hetkellä oman jaksamisen lisäksi tulee huolehtia monista vainajaan liittyvistä asioista. Perunkirjoitus on yksi näistä tehtävistä. Perukirja on asiakirja, jossa selvitetään kuolinpesän tila, eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Hautaustoimistomme on apunasi myös perunkirjoitukseen liittyen.

Perunkirjoituksen aikataulu

Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Tilaisuudessa tehdyn selvityksen perusteella laaditaan perukirja. Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen, yleensä puoliso tai lapsi. Perukirja on toimitettava yhtenä kappaleena vainajan kotipaikan verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.