Ylöjärven Kukka ja Hautaustoimisto

Ohjeita omaisille

Läheisten on huolehdittava kuoleman-tapauksen jälkeen monista asioista oman surutyön lisäksi. Läheisen kuoleman jälkeiseen aikaan liittyy lukuisia arkipäiväisiä asioita, joista tulisi huolehtia ja ottaa selvää surusta huolimatta. Usein ajateltavaa ja käsiteltävää on paljon. Siksi olemme koonneet yhteen asiat, joista tulisi huolehtia kuolemantapauksen jälkeen, ja termit, jotka on hyvä ymmärtää surun hetkeen liittyen.

Surun kohdatessa ainakin seuraavista asioista tulisi huolehtia:

Kukat
Z

Posti ja suoramarkkinointi

Suoramarkkinointiyritykset saavat tiedot kuolemantapauksista väestötietojärjestelmästä, mutta kannattaa ottaa huomioon, että suoramarkkinointiosoitteistoja päivitetään harvakseltaan. Suoramarkkinointikirjeitä voi tulla vainajan nimellä vielä kuukausia kuoleman jälkeen. Jos vainajan asunto on tyhjillään, kannattaa järjestää postin edelleenlähetys jollekin lähiomaiselle. Kuolinpesän hoitaja voi kuitata kirjatut lähetykset vainajan virkatodistuksen ja kuolinpesän osakkaiden antaman valtuutuksen nojalla.

Z

Vakuutukset

Todennäköisesti monet vakuutukset eivät ole enää tarpeellisia tai ajankohtaisia. Myös mahdollisista vakuutuskorvauksien hakemisista kannattaa ottaa selvää. Tarkista ainakin seuraavien vakuutuksien tilanne:

 • henkivakuutus
 • ryhmähenkivakuutus
 • tapaturmavakuutus
 • sairauskuluvakuutus
 • eläkevakuutus
 • säästövakuutus
 • kotivakuutus
 • matkavakuutus
Z

Tilaukset ja sopimukset

Erilaiset vainajan nimissä ja vainajaa varten olleet tilaukset ja sopimukset kannattaa perua, jotta ylimääräisiltä kuluilta vältytään. Toisinaan voi olla tarpeen myös siirtää sopimus tai tilaus jonkun omaisen nimiin. Ainakin seuraavien sopimuksien tilanne kannattaa tarkastaa:

 • vuokrasopimus
 • autotalli/autopaikka
 • vesi/jätevesi
 • puhelimet, internet
 • pankin maksupalvelu
 • sanoma- ja aikakausilehtitilaukset
 • ateriapalvelu

Termejä ja käsitteitä:

Kuolintodistus

Kuolemansyyn selvityksen jälkeen kirjoitetaan kuolintodistus, josta selviää vainajan kuolinsyy. Tämä voi vaatia esimerkiksi labratoriotutkimuksia ja toisinaan kuolintodistuksen kirjaamiseen voi mennä kuukausiakin. Viranomaisten kanssa asioidessa kuolintodistusta ei kuitenkaan tarvita, vaan usein rekisteriviranomaiselta saatava virkatodistus riittää.

Kuolemansyyn selvittämiseksi mahdollisesti tehtävät tutkimukset

Kuolemansyyn selvittämiseksi voidaan tarvita lääketieteellinen tai oikeuslääketieteellinen selvittäminen. Useimmiten tehdään lääketieteellinen selvittäminen, jolloin todistus perustuu vainajan aiempiin tutkimuksiin ja terveystietoihin. Oikeuslääketieteellinen selvitys tehdään, jos kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta, tai kuolemansyy on esimerkiksi onnettomuus, hoitotoimenpide tai muulla tavoin yllättävä tapahtuma.

Hautauslupa

Hautausluvan kirjoittaa potilasta hoitanut lääkäri, kun kuolemansyyn selvittämiseen ei ole aihetta tai kun tarvittavat tutkimukset on tehty. Hautausjärjestelyt voidaan aloittaa jo ennen hautauslupaa.

Hautapaikka

Hautapaikka on usein se paikka, jossa läheiset muistelevat menetettyä läheistä vuodesta toiseen. Usein hautapaikka sijaitsee hautausmaalla. Seurakuntien on tarjottava hautapaikkaa kunnassa asuneelle, vaikkei tämä olisi ollut seurakunnan jäsen. Vainajan voi haudata myös muualle kuin asuinpaikkakunnalle, ja silloin on otettava yhteys halutun kunnan seurakuntaan.

Muistotilaisuus

Muistotilaisuuden tarkoituksena on muistella hetkiä vainajan kanssa ja surra yhdessä vainajan lähipiirin kanssa. Ohjelma ja tilaisuus voivat olla hyvinkin vapaamuotoisia ja vainajan näköisiä. Ohjelmaan voi kuulua esimerkiksi kahvittelua, puheita, musiikkia ja adressien lukemista. Muistotilaisuus järjestetään usein siunaustilaisuuden jälkeen.

Kotimainen arkku- ja uurnavalmistaja SHT-Tukku ylläpitää Hyvät hautajaiset -sivustoa, josta löytyy runsaasti tietoa ja vinkkejä hautajaisjärjestelyjen avuksi: https://hyvathautajaiset.fi

Hautauskulut

Tavallisesti hautauskulut maksetaan vainajan varoista. Jos vainajalla ei ole varoja hautaamiseen, voi sosiaalitoimesta hakea hautausavustusta.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on ilmoitus vainajan perillisistä, varoista ja veloista. Perunkirjoitus on toimitettava kaikista Suomessa asuneista ja kuolleista henkilöistä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tarvittaessa perunkirjoitukselle voi kuitenkin hakea jatkoaikaa.

Virkatodistus

Virkatodistus on asiakirja, jonka avulla voidaan hoitaa käytännön asioita pankeissa, vakuutusyhtiöissä ja muissa palveluissa. Virkatodistuksessa voi olla näkyvillä esimerkiksi henkilön kuolinpäivä sekä pesän mahdolliset osakkaat. Todistuksen saa maistraatista.